Vietnam Contemporary Art Theatre (Lotus Water Puppet)

No. 16 Le Thai To, Hang Trong, Hoan Kiem (Xem bản đồ)

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (Trung tâm Múa rối nước Bông Sen)

(+84) 243.938.1173

bongsenwaterpuppet.com

lotuswaterpuppet@gmail.com

Tourist destination

Decision Number:

Issued: 01-01-1970

QR Code

PDF